Đăng nhập quyền quản trị website:

Khi bàn giao và hướng dẫn sử dụng website, phía công ty Vio sẽ cung cấp cho khách hàng User và Password để khách hàng đăng nhập vào quyền quản trị website của mình. Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: truy cập vào tên miền tenwebsite.com/wp-admin để đăng nhập

Bước 2: điền Username và Password từ phía Vio Company cung cấp và nhấn Đăng nhập. 

Bước 3: Sau khi nhấn đăng nhập, website sẽ tự động chuyển về giao diện quản trị như sau:

Thay đổi logo

Vào Flatsome –> Theme options –> header –> Logo & Site Indentity

Sau khi thay đổi xong nhấn Đăng bài viết ở góc bên trên

Thay đổi banner

Vào Sửa trang –> Edit with UX Builder

Nhấp đôi vào ô hình nhỏ bên trên cùng để thay đổi hình cần thay

Sau khi hoàn tất, nhất Amply –> Update để lưu

Thêm bài viết mới:

Bước 1: thêm Chuyên mục

 

Lưu ý: Là thư mục để phân loại bài viết, ví dụ Chuyên mục oto sẽ chứa toàn bộ bài viết liên quan tới oto, Chuyên mục thể thao sẽ chứa toàn bộ bài biết thể thao

Chọn Bài viết –> Chuyên mục

Điền tên chuyên mục, đoạn giới thiệu ngắn, và nhấn Thêm chuyên mục để lưu lại

Bước 2: Thêm bài viết mới

Chọn Bài Viết –> Viết Bài Mới

Thêm tên bài viết, nội dung, chọn chuyên mục, chỉnh sửa hình ảnh đại diện, xong nhấn Đăng bài viết

Thêm Sản Phẩm Mới , tạo danh mục sản phẩm

Chọn Sản phẩm –> Danh mục

Thêm tên danh mục, giới thiệu ngắn về danh mục sản phẩm, thêm hình ảnh đại diện cho danh mục sản phẩm, nhấn Thêm danh mục mới để lưu và thêm, danh mục mới thêm sẽ được hiện tại khu vực bên phải

Bước 2: thêm sản phẩm

Chọn Sản phẩm –> Thêm mới

Điền tên sản phẩm, bài giới thiệu chi tiết về sản phẩm, chọn danh mục sản phẩm, thêm giá và giá khuyến mãi (nếu có), điền đoạn mô tả ngắn gọn, thêm hình ảnh đại diện và album, nhấn Đăng bài viết sau khi hoàn tất tất cả.

Sửa sản phẩm, thay hình, thay giá…

Chọn sản phẩm cần sửa, nhấn Sửa sản phẩm.

 

Sau khi nhấn sửa sản phẩm, website sẽ vào phần chỉnh sửa, chúng ta chỉ việc sửa lại giá, hình ảnh, đoạn giới thiệu…, sau khi hoàn tất nhấn Cập nhập