Bệ Từ Cứng (Bệ Chôn) Mạch cao tần,chống nhiễu 2013

Tên sản phẩm: Bệ Từ Cứng (Bệ Chôn) Mạch cao tần,chống nhiễu 2013

Giá sản phẩm: vnđ

Bệ từ cứng (bệ chôn) dùng đánh xóc đĩa bịp
Bệ thường được chôn dưới sàn nhà 
Sử dụng công nghệ mới, mạch cao tần, chống nhiễu cho kết quả chính xác trên mong đợi
Sản phẩm liên quan