Bệ lướt điện thoại

Tên sản phẩm: Bệ lướt điện thoại

Giá sản phẩm: vnđ

Dụng cụ đánh sóc đĩa bịp : Bệ lướt điện thoại
Bệ lướt điện thoại là một dạng bệ từ như bệ từ cứng và bệ từ thảm chuyên dùng đánh sóc đĩa bịp
Ưu điểm của bệ là nhỏ gọn cỏ thể để ngay trong sới tích hợp trong một chiếc điện thoại có thể nghe gọi được.
Khi tháo máy ra hoàn toàn không phát hiện được chi tiết.
Thời lượng pin sử dụng cao.
Chất lượng ổn định gần như bệ từ cứng.
Sản phẩm liên quan