Máy sóc nhạc

Tên sản phẩm: Máy sóc nhạc

Giá sản phẩm: vnđ

Mô tả :

Nếu các bạn không thể đưa được bát đĩa hay quân cảm ứng vào thì giờ đây với bộ sóc nhạc có thế giải quyết được điều đó.với lợi thế bát,đĩa quân đều bình thường và chúng ta chỉ cần sóc cái

Sản phẩm liên quan